top of page
crlogo.jpg

Centered Riding

Mitä Centered Riding on?

Centered Riding® on amerikkalaisen Sally Swiftin kehittämä opetusmenetelmä,
joka selittää ratsastuksen klassisia metodeja kehonhallintaa, kehontuntemusta, 
kehon keskipistettä ja mielikuvia hyväksikäyttäen.

 

Centered Ridingia voi hyödyntää kaikissa ratsastuksen lajeissa.
Kaikenikäiset ja kaikentasoiset ratsastaja voivat oppia sen avulla parantamaan kehonhallintaansa
ja sitä kautta löytämään tasapainoisemman istunnan.

Centered Riding auttaa parantamaan kehon ja mielen yhteyttä, 
antaen sinulle uuden näkökulman ratsastamiseen. 
Siitä voi löytyä apua myös ihan arkielämään, kehontuntemuksen parantuessa.

 

Kuinka Centered Riding toimii?

Monet ihmiset ovat tiedostamattomien tapojensa vankeja. Heidän kehonsa tuntee vain niille ominaisen tavan liikkua. Centered Riding® auttaa yksinkertaisuudellaan ja loogisuudellaan sinua tuntemaan kehosi
ja tulet tietoiseksi siitä ja sen mahdollisuuksista.
Sen avulla löydät sisäisen tasapainon, tyyneyden ja itsehallinnan,
mitkä puolestaan johtavat vapauden, irtonaisuuden ja koordinaation lisääntymiseen.
Tästä seuraa se, että hevosesi liikkuu tasapainoisemmin, ryhdikkäämmin ja eteenpäin pyrkien lähes välittömästi. Sinusta ja hevosestasi tulee yhtenäinen ratsukko
ja nautitte avoimesta vuorovaikutuksesta ja liikkumisen helppoudesta.

Mitkä ovat sen perusmenetelmät?

Centered Riding® rakentuu neljästä kulmakivestä (four basics) ja perustuksesta (grounding):


Pehmeä katse (soft eyes) avartaa näkökenttää, lisää tietoisuutta omasta ja hevosesi kehosta,
vähentää jännitystä sekä tekee eteenpäin liikkumisen helpommaksi ja vapautuneemmaksi.


Oikea hengittäminen (proper breathing) vähentää kehon jännityksiä,

helpottaa kehon painopisteen laskemista alemmas ja
sallii hevosen tulla rauhalliseksi ja vastaano
ttavaisemmaksi samalla, kun se helpottaa jaksamistasi.
 

Keskittäminen (centering) johtaa kehon kontrolliin alavartalon energiakeskuksen avulla.
Tämä tekee istunnastasi vakaan ja tukevan.
Keskittäminen laukaisee kehon energiavirtoja estävää jännittyneisyyttä ja
valmistelee sinut seuraavaan liikkeeseen tai harjoitukseen.

Rakennuspalikat (building blocks) suoristavat kehosi ja tasapainottavat sen vakaaksi
sekä 
yhteneväksi hevosen massakeskipisteen kanssa.
Tämän seurauksena hevosesi voi liikkua joustavasti ja miellyttävästi.

 

Perustukset (grounding) ovat pohja, jonka varassa neljä kulmakiveä lepäävät.
Perustukset yhdistävät sinut vakaasti maahan ja saat niiden avulla tukea, energiaa ja voimaa (juurtua maahan).

 

Kulmakivien ja perustuksen omaksuminen ja käyttö auttavat kaikilla ratsastuksen tasoilla niin sinua kuin hevostasi, tekevät oppimisprosessista helpompaa ja lakkaat häiritsemästä omia ja hevosesi luonnollisia liikkeitä.
Apujen ja lihastyön pehmeys vapauttavat valtavasti voimaa ja energiaa,
joita ei voida saavuttaa pelkästään lihaksilla ponnistelemalla. 
Kyseessä on sama voima ja kehon tietoinen käyttäminen, jota hyödynnetään itämaisissa kamppailulajeissa.

Kun kehonhallinta paranee, ratsastaja voi pienentää muiden apujen käyttöä.
Tämä helpottaa ratsastajaa ja tekee ratsastuksesta myös hevoselle miellyttävämpää ja selkeämpää.

Lisätietoja löydät osoitteesta:
centeredridingfinland.fi

bottom of page