top of page

Tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterin nimi
Trained By Animals asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä
Trained By Animals, Y‑tunnus: 3202138-3

 

Rekisteriasioista vastaava henkilö
Kati Helle
helka@trainedbyanimals.fi
046 5818 040

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on toimia Trained By Animalsin asiakastietorekisterinä.

Tietoja voidaan käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin:
* olemassa olevan tai potentiaalisen asiakassuhteen hoitaminen

 

Säännönmukaiset tietolähteet
Pääasiallinen tietolähde on asiakas itse. Tietoja voidaan hankkia myös viranomais- ja yritystietorekistereistä sekä yhteisiltä yhteistyökumppaneilta.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää pääasiallisesti asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden itsensä Trained By Animalsille antamia tietoja. Rekisteri voi sisältää mm. seuraavia asiakastietoja:

Asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan yhteystiedot
* nimi
* osoite
* sähköposti
* puhelinnumero
* laskutustiedot
* tiedot ostetuista ja tarjotuista tuotteista / palveluista
* eläimen nimi, ja mahdolliset terveystiedot
* muita asiakassuhteeseen liittyvät tiedot
* muu käyttäjän antama tieto


Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja Trained By Animalsin yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi.

Laskutukseen liittyviä tietoja voidaan luovuttaa maksuliikennettä välittävillä tahoille.

Tietoja ei luovuteta muille kolmansille tahoille EU:n sisä- tai ulkopuolella.

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, jos nämä esittävät Suomen lakiin perustuvan pyynnön.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisteriä käsittelevät Trained By Animalsin työntekijät sekä kirjanpitäjä.

Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.
 

Tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on  oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Tietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietoja vain ajan, joka on tarpeen henkilötietojen tyypin ja niiden käsittelytarkoituksen mukaan.

Evästeet
Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet (engl. cookies) ovat verkkopalvelumme tuottamia pieniä teksti-tiedostoja, jotka verkkoselaimesi suostumuksella tallentuvat selainlaitteesi muistiin.

Evästeiden avulla voimme analysoida selaimellasi verkkopalvelullemme tekemiäsi palvelupyyntöjä, yksilöidä sivustoa käyttäessäsi tekemiäsi valintoja ja asetuksia, sekä tuottaa niiden perusteella yksilöllisiä palveluja.

Verkkoselaimesi toiminnoilla evästeistä voi kieltäytyä tai evästeitä voi poistaa. Se kuitenkin vaikuttaa mahdollisuuksiimme tuottaa yksilöllisiä laadukkaita verkkopalveluja.

bottom of page