top of page

Rentoutusvalmennus

stones-1058365_1280_edited.jpg

Miksi rentoutuminen on tärkeää?

Nykyään elämä on hyvin hektistä. Kehoa ja mieltä helposti tulee rasitettua turhan usein täydellä teholla.

Mikäli palautumista ei tapahdu tarpeeksi, fyysisen uupumuksen lisäksi se vaikuttaa heikentävästi
myös henkiseen hyvinvointiin, mielialaan ja luovuuteen.


Riittävä palautuminen ja rentoutuminen auttavat jaksamaan kovaakin hetkittäistä kuormitusta,
olemme valmiimpia kohtaamaan arjen haasteita ja elämämme pysyy tasapainoisempana.


Rentoutunut mieli omaksuu  myös helpommin ja nopeammin uutta.
P
ositiivisten suggestioiden ja mielikuvien avulla voimme saada sisäiset vahvuutemme monipuoliseen käyttöön.

Rentoutuminen näkyy meissä myös ihan fysiologisesti, lihasjännitys vähenee,
verenpaine alenee, hengitystiheys pienenee, unenlaatu paranee, kiputuntemukset vähenevät, parasympaattinen hermosto (kehon "jarru", joka vastaa rauhoittumisesta ja pysähtymisestä) aktivoituu
ja ruoansulatuselimistö tasapainottuu.

Mitä rentoutusvalmennuksessa tapahtuu?

 

Rentoutusvalmennuksen tarkoitus on antaa keholle ja mielelle virkistävä lepohetki, joka vahvistaa voimavaroja.
 

Rentoutuneessa tilassa tietoinen mieli väistyy hieman sivummalle ja näin mielikuvien ja suggestioiden kautta päästään paremmin alitajunnan kautta luomaan uusia positiivisia ajatus- ja toimintamalleja.
 

Alitajunnasta käsin suggestiot ohjaavat tunteita, ajatuksia sekä toimintaa toivottuun suuntaan.

Rentoutusvalmennuksesta voi hakea apua mm. jännitykseen, stressinhallintaan,
palautumiseen, itsetunnon parantamiseen, univaikeuksiin.

Rentoutusvalmennuksessa pyritään keskittymään positiiviseen, ratkaisukeskeiseen ajattelutaitoon, 
käyttäen apuna jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti luotuja voimaannuttavia mielikuvia ja voimalauseita.
Apuna voidaan käyttää myös hengitysharjoituksia.

Ensin kartoitamme tilannettasi, tavoitteitasi ja toiveitasi n. 1,5 h kestävän ratkaisukeskeisen haastattelun avulla. Tämän jälkeen lähden rakentamaan sinulle sopivaa rentoutusharjoitusta, sinulle sopivia rentoutusmuotoja käyttäen.Rentoutusharjoituksen jälkeen varaamme vielä aikaa keskustelulle.
Rentoutusvalmennus voidaan toteuttaa myös etänä.

Rentoutusvalmennus, ensimmäinen kerta, 75 €

* n.1,5 h kestävä ratkaisukeskeinen aloitushaastattelu

* yksilöllinen rentoutusharjoitus hengitykseen keskittyen

* lyhyt loppukeskustelu

Rentoutusvalmennus, seuraavat kerrat 65 €

* yksilöllinen rentoutusharjoitus voimauttavia suggestiota ja mielikuvia käyttäen

* lyhyt loppukeskustelu

bottom of page